Lothar Semmlinger เป็นนักทำไวโอลินชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศ เครื่องดนตรีของ Lothar Semmlinger ได้ผ่านการคัดเลือกไม้ที่มีคุณภาพสูงที่สุดสำหรับทำไวโอลิน, วิโอลา, เชลโล และดับเบิลเบส
ให้กับวงดุริยางค์กองทัพบก พร้อมทั้งบริการปรับแต่งเสียงตามความต้องการของนักดนตรีให้พร้อมใช้งานสำหรับการแสดงคอนเสิร์ต

วงดุริยางค์กองทัพบก ( The Royal Thai Army Orchestra )
Lothar Semmlinger ได้ทำการส่งมอบให้วงดุริยางค์กองทัพบกในปี 2552 พร้อมทั้งบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องจากช่างผู้ผลิตทุกปี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเราดูแลเครื่องดนตรีของท่านเหมือนเป็นเครื่องของเราเสมอ

วงดุริยางค์ราชนาวี ( Royal Thai Navy Orchestra) 
กองทัพเรือก่อตั้งวงดุริยางค์ราชนาวี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ และจากนั้นได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนสามารถแสดงคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๒ เวลา ๒๐.๓๐ น. ณ หอประชุมวัฒนธรรม โดยใช้ชื่อ "ออร์เคสตรัลคอนเสิร์ต" โดยมี เรือตรี สมัคร เศวตดิษ เป็นผู้อำนวยเพลง