Stefano Trabucchi  เป็นช่างฝีมือไวโอลินมืออาชีพชาวอิตาลี ระดับมาสเตอร์ของโลก เคยจัดทำไวโอลิน เพื่อเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย โดยไวโอลินตัวดังกล่าวถูกสร้างขึ้นด้วยความปราณีตและพิถีพิถันอย่างสูง ด้วยช่างฝีมือไวโอลินมืออาชีพ และวัตถุดิบชั้นดี เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

 

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ไวโอลินของ Stefano Trabcchi ได้ทำการส่งมอบให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในปี 2559 พร้อมทั้งบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องจากช่างผู้ผลิตทุกปี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเราดูแลเครื่องดนตรีของท่านเหมือนเป็นเครื่องของเราเสมอ

ขอบคุณภาพจาก : http://www.culture.go.th